Koszenie traw w wybranych gminach
aglomeracji wrocławskiej

Ładnie przycięta trawa w parku lub na terenach zielonych stanowi piękną wizytówkę wielu miast i mniejszych miejscowości.

Jednak pielęgnowana w nieodpowiedni sposób niesie za sobą szereg niekorzystnych skutków dla naszego środowiska.

Stąd pojawia się pytanie, czy można ten temat rozwiązać przy zadowoleniu wszystkich interesariuszy?

Z raportu dowiesz się:

  • jaka jest częstotliwość wykaszania traw?

  • jaki jest budżet i cena usług koszenia?

  • czy są komplikacje po skoszeniu trawnika?

  • jakie rozwiązania warto uwzględnić?